Orígens

Situat en el Primer Eixample de la ciutat de València, delimitat pels carrers Ciril Amorós, Comte de Salvatierra, Martínez Ferrando i Jorge Juan, el Mercat de Colom s’enclava en el nucli d’una de les zones de major activitat comercial de la ciutat i constitueix hui en dia el centre vital de la ciutat de València.

La necessitat a principis de segle d’un mercat d’abastiment per a la zona, responent a una demanda generalitzada per part del creixent veïnat, va ser atesa en el si de l’Ajuntament originant així la segregació d’una de les illes de l’Eixample, exactament en part dels solars on s’ubicava l’antiga fàbrica de gas del marqués de Campo, donant lloc a l’aparició d’un nou carrer denominat Blanquells (actual Martínez Ferrando), quedant així l’illa com la coneixem actualment i disponible per a la ubicació del nou mercat, ocupant una superfície de 4.337 m2.

El projecte se li encarrega al llavors arquitecte municipal Francisco Mora, que influenciat pels corrents modernistes catalans de Domènech i Montaner, Puig i Cadafalch, etc., projecta un gran espai longitudinal de tres naus mitjançant cintres metàl·liques, tancant els seus extrems amb dues portades de rajola i pedra, a la manera d’arcs triomfals, amb gran ornamentació i policromia, vorejant el conjunt amb un tancament format per una base de pedra rematada amb una reixa artística de forja, adoptant així una figura rectangular amb els seus cantons aixamfranats de 100 x 47 metres de dimensió.

L’edifici s’inaugura en la Nit de Nadal de l’any 1916, amb gran acceptació per part de la societat de l’època.

Fotografies antigues